Spokojnie miejsce w Małopolsce na udany i dobry i odpoczynek

Harbutowice to kolejna propozycja ulokowana w regionie Małopolskim, rekomendowana jako do odwiedzenia, tego niezwykłego cudu, a zarazem prawdziwego daru od natury dla ludzi.
Cisy Raciborskiego , inaczej też nazywane: jako drzewa Racibskiego jest to jedno z najstarszych drzew w Polsce. Są to tzw. Cisy Raciborskiego wolno rosnące w powiecie myślenickim, we wsi o nazwie Harbutowice, wieś jest ulokowana na zachodnim stoku beskidzkiego pasma górskiego Babice.
Swoją nazwę zawdzięczają dzięki ich odkrywcy, którym okazał się prof. Marian Raciborski -należał on do pionierów ochrony przyrody i środowiska w Polsce.

Od roku 1934 są one prawnie chronione. W opisach wielu różnych źródeł ich wiek jest oszacowany nawet na 1200 lat. Jednak najbardziej prawdopodobny wiek to drzewa liczące około 700 lat. Pojedyncze okazy wiekowych drzew cisowych można podziwiać w tzw. przysiółkach we wsi Harbutowice. Jeden z tych okazów rośnie na prywatnych zabudowaniach, w prywatnej posesji. Jedno z drzew jest rodzaju żeńskiego, nadal- wciąż aktualnie owocującego.
Dwa inne drzewa: cisy rosną samodzielnie w przysiółku nazywanym z języka potocznego:,,Chodnikówka,. Obszar ten zaliczane i włączone do ochrony jako jeden z najstarszych zachowanych okazów w kraju, Pan prof. Marian Raciborski jako aktywny przyrodnik, a także dodatkowo: pionier w indywidualnej ochrony przyrody.

Kiedy odkryto cisy Raciborskego ?

Rośliny zostały odkryte w bardzo burzliwym dla Polski okresie międzywojennym. Wówczas określono ich wiek pomiędzy 2000, a 1200 lat. Już na początku 1934 roku cisy są objęte całkowitą ochroną prawną. Natomiast od roku 1959 rośliny są posiadaniu statusu: pomników przyrody. W przeprowadzonych badaniach wykazano również, że oprócz cisów w Harbutowicach oraz w innych przysiółkach istnieją jeszcze: cztery inne pomnikowe, ich odmiany. Choć są one od siebie znacznie młodsze okazy, a także nie są to okazy w postaci reliktów- dawnych lasów cisowych, jakie bywały sadzone przy zagrodach chłopskich. Miejsce ich występowania znajduje się na szlakach górskich, w okolicach Ruskowka- Bieńkowska Góra.

Ile drzewo cisowe może mieć lat

W niektórych przewodnikach oraz podręcznikach szkolnych cisom Raciborskiego przypisywane jest nawet dwa tysiące lat, zaś już w innych – 1200 lat. Najbardziej wiarygodne wydają się: informacje: zawierające opinie dendrologa Cezarego Pacyniaka. Polskiego badacza naukowego, który to w 1992 r., przy pomocy specjalistycznego narzędzia nazwie ,,świder Presslera,, określił ich wiek. Według ekspertyzy tego badacza- najstarsza cisa na 667 lat. Oznacza to, że drzewo pamięta jeszcze czasy: rządów króla Polski- Władysława Łokietka.

Jak rozpoznać drzewo cisowe?

Jak rozpoznać cis? Roślina ta występuje w formie krzewu lub drzewa, ma do 18 m wysokości. Korę drzewa jest gładką, czerwonoszarą, łuszczącą się dużymi płatami. Igły miękkie i zaostrzone, koloru ciemnozielone. Natomiast pod spodem są jaśniejszego odcieniu. Kora tych drzew opada po około: sześciu latach. Cis zakwita a przełomie kwietnia i maju, lecz jego czerwone owoce dojrzewają dopiero jesienią. Cis charakteryzuje się twardym i sprężystym drewnem. Kiedyś nazywano były “staropolskim żelazem”. Wyrabiano z nich łuki i kusze. Z powodu swoich cennych właściwości lasy cisowe zostały w Polsce prawie doszczętnie i dosłownie wykarczowane przez ludzi.

Zalecane wszystkim spacery po szlakach gór, zwłaszcza turystom- lubiącym górskie szlaki. Warto poznać historię: tych niesamowitych drzew, poprzez osobiste spotkanie ich na górskich szlakach turystycznych.